Overbruggingsgarantie

Een nieuwe woning: eerst verkopen of eerst kopen?

Het is een bekend dilemma: u ziet een prachtige woning maar u heeft uw eigen woning nog niet verkocht. Wat nu? Die unieke kans voorbij laten gaan? Of: het risico nemen van dubbele woonlasten? Dankzij de met consumenten- en makelaarsverenigingen ontwikkelde Overbruggingsgarantie, hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken.

K.K.O.V.: Kosten Koper Overbruggingsgarantie

De Overbruggingsgarantie herkent u aan de aanduiding K.K.O.V. Deze garantie wordt verleend door de verkoper. Met de Overbruggingsgarantie maakt de verkoper zijn of haar woning extra aantrekkelijk: de groep potentiële kopers wordt groter doordat de bezorgdheid over dubbele woonlasten wordt weggenomen. Meer gegadigden betekent meestal een snellere verkoop van de woning tegen betere condities.

Een gerust gevoel!

De koper kan dankzij de Overbruggingsgarantie met een gerust hart een nieuwe woning aankopen. Dubbele woonlasten worden door verkoper voor maximaal 2 jaar gecompenseerd. De garantie biedt de koper financiële zekerheid en extra verkooptijd voor de eigen woning. Ook dit laatste is een groot voordeel want als de verkoop niet onder tijdsdruk staat, leidt dat meestal tot een beter verkoopresultaat.

Hoe werkt de Overbruggingsgarantie?

De verkoper biedt zijn of haar woning aan met 1 of 2 jaar Overbruggingsgarantie. De Overbruggingsgarantie compenseert de eventuele dubbele woonlasten van de koper tegen een vast percentage van 2,5 procent van de koopsom op jaarbasis. Pas in het onderhandelingsproces bepalen verkoper en koper definitief of de Overbruggingsgarantie geldt voor 1 of 2 jaar, of zelfs geheel vervalt. Dit zal in de praktijk mede afhangen van de hoogte van de overeengekomen koopsom.

Makelaar en notaris: gedegen aanpak

De makelaar regelt voor u de uiteindelijke vastlegging van de Overbruggingsgarantie bij de notaris. De notaris zorgt na afloop van de garantieperiode voor de formele afhandeling en uitbetaling van het garantiebedrag aan de koper (zie rekenvoorbeeld).
Meer informatie? Kijk voor uitgebreide informatie en de meest gestelde vragen op www.overbruggingsgarantie.nl of vraag uw makelaar om meer informatie!

Voorbeeld koopsom € 250.000,- K.K.O.V.

De overeengekomen termijn van de Overbruggingsgarantie bedraagt 1 jaar.
Het maximale garantiebedrag bedraagt dan € 6.250,-, namelijk 1 jaar x 2,5{263373c37b52d778e5ac7f3ef5bd8d0ffb525e7c2c3507263a3507ed7ec86961} van € 250.000,-
Dit bedrag van € 6.250,wordt bij de overdracht door de notaris in depot gehouden en gereserveerd voor de afwikkeling van de Overbruggingsgarantie.

Afwikkeling

De koper verkoopt zijn of haar huis 4 maanden later voor een goede prijs. De eigendomsoverdracht vindt 2 maanden later plaats bij de notaris die dan ook de Overbruggingsgarantie afwikkelt:
– In dit voorbeeld wordt het garantiebedrag dus berekend over 6 (4+2) maanden.
– Het garantiebedrag is dus 6/12e jaar x 2,5{263373c37b52d778e5ac7f3ef5bd8d0ffb525e7c2c3507263a3507ed7ec86961} van € 250.000,- = € 3.125,-.
– Vanuit het depot van € 6.250,- keert de notaris het garantiebedrag van € 3.125,- uit aan koper (als netto-compensatie voor de dubbele woonlasten).
– Het restant (ook € 3.125,-) en de rente is voor de verkoper.
– Per saldo heeft de woning van de verkoper dus € 246.875,- opgebracht.
Wat kost de Overbruggingsgarantie? Zowel de verkoper als de koper betalen ieder € 395,- inclusief BTW.