Wijzigingen woningmarkt per 1-1-2018

Ieder jaar worden nieuwe wijzigingen op de huizenmarkt doorgevoerd. Net als vorig jaar hebben wij ook dit jaar de wijzigingen voor u op een rijtje gezet. Wilt u weten of één van deze veranderingen van toepassing is op uw situatie? Neem dan contact met ons op via info@sopar.nl of 0299 420097.

Aanpassing Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De kostengrens voor de NHG ligt vanaf 1 januari 2018 hoger dan vorig jaar. Hierdoor komen ook duurdere woning nu dus in aanmerking voor NHG. Vanaf 1 januari 2018 is de kostengrens verhoogd naar € 265.000 tegenover een bedrag van € 245.000 vorig jaar; een toename van meer dan acht procent.

Lagere leencapaciteit voor lage en middeninkomens

In oktober van 2017 zijn de woonquotes voor 2018 bekend gemaakt door het Nibud. Volgens dit rapport kunnen huizenkopers vanaf dit jaar meer lenen voor hun hypotheek, zeker in combinatie met de verwachte loonstijging. Het lijkt echter dat dit mooier is geschetst dan het eigenlijk is, want zonder de loonstijging en op basis van een tienjaars NHG rente gaan met name de eenverdieners met lage tot middelhoge inkomens en de tweeverdieners met lagere inkomens en de tweeverdieners met lagere inkomens erop achteruit qua leencapaciteit.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd. Tot 2020 zal dit gebeuren in stappen van een half procent, daarna zal dit jaarlijks met 3% worden verlaagd. De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf is op 1 januari 2018 verlaagd tot 49,5%.

Tweeverdieners mogen meer inkomen meenemen

Wanneer je met je partner een huis gaat kopen, wordt niet het gehele gezamenlijke inkomen meegenomen. Vorig jaar werd 100%van het hoogste inkomen en 60%van het laagste inkomen meegenomen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Dat is dit jaar verhoogd naar 70% van het laagste inkomen.

Maximale leenbedrag gaat omlaag

Het maximale leenbedrag is gedaald in vergelijking ten opzicht van vorig jaar. Dit houdt in dat een nieuwe hypotheek maximaal 100 procent van de marktwaarde van de woning bedraagt. Vorig jaar stond dit op 101%, wat inhield dat je toen naast de koopsom van de woning 1%

Wijzigingen woningmarkt per 1-1-2018

extra kon lenen voor de bijkomende kosten. In 2018 is dit dus niet meer het geval. Aangezien er naast de koopsom nog zo’n zes procent aan kosten bijkomen, moet je vanaf dit jaar ongeveer zes procent aan eigen geld inbrengen. Hierin kunnen uitzonderingen worden gemaakt wanneer er sprake is van woningverbetering door energiebesparende voorzieningen.

Renteaftrek op restschuld is verdwenen

De overheid heeft in 2013 om de woningmarkt te stimuleren een crisismaatregel ingesteld. Huiseigenaren die hun huis verkopen met verlies en een nieuwe hypotheek afsluiten, mogen de rente op de restschuld 15 jaar aftrekken van de belasting. Deze termijn geldt voor restschulden die ontstaan zijn tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Nu het beter gaat met de economie en de woningmarkt, wordt die crisismaatregel ingetrokken. Vanaf januari 2018 mag de restschuld niet meer worden afgetrokken.